Činnost:

 

• výroba a produkce audiovizuálních pořadů
• výroba televizních pořadů včetně autorského zpracování
• marketingové a komunikační služby
• PR komunikace
• reklama, podpora prodeje, product placement v TV pořadech
• tvorba klientských filmů (EkoKom a.s., Templářské sklepy)
• obchodní a zprostředkovatelská činnost
• poradenská činnost
• agenturní činnost, eventy, work shopy, tiskové konference
• producentská činnost
• právní služby v oblasti médií a autorských práv
• prodej autorských a nakladatelských práv

Fondy EU

 

Mezi aktivity společnosti K.A. Production již delší dobu patří mapování možností a informačního potenciálu strukturálních fondů EU. V tomto směru dlouhodobě vyvíjíme činnost, která směřuje k nastavení spolupráce mezi subjekty oprávněnými operovat se strukturálními fondy a naší společností.

 

Spolupráce – Partneři:

 

PR partnerem projektu „Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze“ je společnost AMI Comunication. Tato spolupráce umožnila od dubna 2011 umístit na stránkách Deníků vydavatelství VLP pravidelnou stránku, která dále navazuje na vysílaný pořad.

 

 

HN-rozhovor

 


.